Tóm tắt phim sex không che Tokyo-hot-n1084 Những điều Mizuki Kayama học được khi đi làm. Kết thúc những tháng ngày đèn sách vất vả và cầm tấm bằng cử nhân kinh tế đi xin việc tại một công ty tài chính và Mizuki Kayama đã được nhận vào làm. Những ngày đầu tiên đi làm Mizuki Kayama chỉ được sếp giảng dạy cho những điều lễ nghĩa đối nhân sử thế nhằm cải thiện mối quán hệ giữa sếp và nhân viên hay giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp. Và bạn xem thấy đó, Mizuki Kayama học được cách dùng lồn mình để cải thiện mối quan hệ với tất cả mọi người.

Những điều Mizuki Kayama

Những điều Mizuki Kayama